Delen

Vergelijk tarieven RPO dienstverleners

De grootste verschillen tussen De mkb recruiter en RPO-dienstverleners, zijn terug te voeren op verschillen ten aanzien van de verdienmodellen. Vaak rekenen RPO-partijen een vast bedrag per geplaatste kandidaat, in sommige gevallen aangevuld met een managementfee voor het uit handen nemen van een of meerdere vacatures. De hoogte van deze fee’s hangt sterk af van het volume; het (te verwachten) aantal vacatures op jaarbasis. De inzet van een RPO-dienstverlener wordt daarom pas financieel interessant bij een ondergrens aan vacatures waar het gemiddelde mkb-bedrijf vaak niet aankomt.