Delen

Verschillen met een interim recruiter

Tussen het concept van De mkb recruiter en de inzet van een interim recruiter zit een aantal verschillen. Ten eerste worden wij zelden ingeschakeld om alle vacatures van een klant in beheer te nemen, maar zijn wij op ons best als het aankomt op de meest pittige vacatures op mbo+ of hbo-niveau. Die vacatures – 1 a 2, hooguit 3 in aantal – vliegen we ieder als apart project aan, met een kop en een staart. Andere verschillen zijn: onze recruitment specialisten werken niet op locatie van onze klanten, wij hanteren een eigen ATS (Applicant Tracking System) om de voortgang van vacatures te monitoren en onze dienstverlening is flexibeler dan interim recruiters; wij hanteren een opzegtermijn van 1 week in plaats van de gebruikelijke 4 weken.